Vi kjøper og utvikler loft i Oslo

Hvorfor selge loftet?
Det er mange gode grunner til å selge gårdens loft til en profesjonell utvikler. Atlas har over 50 boliger under utvikling og prosjektledere med omfattende erfaring fra loftsutbygging. Vi har kompetansen til å gjennomføre både utvikling av loftet og øvrige oppgraderinger i gården om det er ønskelig.
  • Økonomi - Salg av loft er økonomisk innbringende for gården og seksjonseierne. Noen bruker pengene til generell oppussing og vedlikehold i gården eller nedbetaling av gjeld. Andre betaler ut pengene til seksjonseiere. Salg av loft er i de fleste tilfeller skattefritt.
  • Brannsikkerhet - Mange gårder oppfyller ikke dagens krav til brannsikkerhet, og vil måtte gjøre utbedringer av dette ved brannvesenets gjennomgang av gården. Det estimeres at flere hundre gårder i Oslo vil måtte øke brannsikkerheten over de neste årene. Det blir ofte en stor kostnad som gården sjelden er forberedt på. Ved et salg og utbygging av loftet vil nødvendige tiltak gjøres for å tilfredsstlle dagens krav til brannsikkerhet for hele gården - og styret kan glede seg til inspeksjoner.
  • Lavere felleskostnader - Med flere seksjoner vil kostnadene deles på flere, som normalt fører til redusterte felleskostnader for eksisterende enheter.
  • Økt verdi - Ved oppgraderinger på fasade, trappeoppgang og fellesarealer samt lavere felleskostnader vil enhetseierne oppleve økt verdi på sine leiligheter.
  • La ekspertene gjøre jobben - Som en profesjonell aktør innen eiendomsutvikling kan du være trygg på at jobben blir gjort i henhold til avtalen og forskriftene. Ved øvrige oppgraderinger i gården vil styret spare mye tid ved at vi tar ansvaret for oppgraderingene, både planlegging (med føringer fra styret) og gjennomføring.
Hvor mye er loftet verdt?
Loftets verdi avhenger av flere faktorer, blant annet hvor mye som kan utvikles, loftets tekniske utforming og beliggenhet.
Tar det lang tid?
Prosessen hos kommunen tar ofte 3-6 måneder før man har nødvendig godkjennelse til å gjennomføre utbyggingen. Selve byggingen tar som regel 5-8 måneder avhengig av hvor omfattende arbeidet er. Eventuelle andre oppgraderinger i gården kan ofte gjøres paralellt.
Er det mye jobb for styret?
Fra man har avtalen på plass kreves det lite oppfølging av styret. Noen ønsker å være mer hands-on enn andre, og vi legger opp et løp som vil tilpasses styrets preferanser.